go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor go to ancor

Στόχος της Garamond design είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη μαρκών που θα διακρίνονται για την αισθητική τους,

θα αγαπηθούν από τον κόσμο, θα κυριαρχήσουν στην αγορά

και θα αποτελέσουν σύμβολα του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Οι μάρκες αποτελούν ένα σύστημα άυλων χαρακτηριστικών που μας δημιουργούν συναισθηματικούς

και λογικούς συνειρμούς, μέσω των βιωματικών εμπειριών μας με αυτές, σε κάθε σημείο επαφής.

 

Η Garamond design παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που αφορούν στη μάρκα με στόχο:

 

> Τον καθορισμό των κεντρικών συστατικών στοιχείων και την ανάπτυξη της στρατηγικής της

> Τη δημιουργία της ταυτότητάς της και την αποτελεσματική διαχείρισή της

> Την ανάπτυξη των εφαρμογών της

> Τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση βιωματικών εμπειριών μεταξύ της μάρκας και του κοινού της

ιστορικό

κάθε στιγμή της διαδρομής μας,

αποτελεί πολύτιμη εμπειρία

για τη δημιουργία του μέλλοντος

 

 

Η Garamond design ιδρύθηκε το 1993, από την κοινή δράση των δύο προσωπικών εταιριών

του Bαγγέλη Πίσπα και της Xρύσας Kροκίδα.

 

Δανείστηκε το όνομά της από τον κορυφαίο χαράκτη και σχεδιαστή του 16ου αιώνα

Claude Garamond που σχεδίασε "τα ελληνικά του Bασιλέως",

την πρώτη άρτια τεχνικά και αισθητικά ελληνική τυπογραφική γραμματοσειρά.

 

Tο 1997, με τη μορφή πλέον ενιαίας εταιρείας, με σημαντικές επενδύσεις σε έμψυχο δυναμικό

και υλικοτεχνική υποδομή, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες ανάληψης έργων με αποτέλεσμα

η Garamond design να κατέχει σήμερα μια σημαντική θέση στο χώρο του design στην Ελλάδα.

 

Το 2010 γίνεται ιδρυτικό μέλος του συμβουλίου συνεργαζόμενων μελών branding & design

της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδας, συμβάλλοντας ενεργά στην αναγνώριση

και ανάπτυξη του κλάδου.

υπηρεσίες

 •                   μπράντινγκ

  Με μεθοδολογία που συνδυάζει τη δημιουργικότητα, την αναλυτική επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων και την πειραματική διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων, η Garamond design δημιουργεί και αναπτύσει την ταυτότητα μιας μάρκας.

  1.    Στρατηγική της μάρκας

  >     Διερεύνηση και αξιολόγιση της κατάστασης της μάρκας και του περιβάλλοντός της

  >     Μελέτη τοποθέτησης της μάρκας στην αγορά

  >     Διαμόρφωση των κεντρικών στοιχείων της (όραμα, αποστολή, υποσχέσεις, αξίες, κ.ά.)

  >     Μελέτη και διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της μάρκας (καθορισμός της σχέσης και της θέσης μέσα

         στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μαρκών που ανήκει)

   

  2.    Λεκτική ταυτότητα

  >     Μελέτη ονοματολογίας για τη δημιουργία κύριου ή δευτερεύοντος ονόματος της μάρκας

  >     Ανάπτυξη συστημάτων ονοματολογίας προϊόντων ή υπηρεσιών (Nomenclature Systems)

  >     Δημιουργία σλόγκαν (Tagline)

  >     Διαμόρφωση της γλώσσας και του ύφους "ομιλίας" της μάρκας

   

  3.    Οπτική ταυτότητα

  >     Σχεδιασμός λογοτύπου-σήματος

  >     Διαμόρφωση των σημαντικών οπτικών στοιχείων που συνοδεύουν το λογότυπο

        με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας (Look & Feel)

   

  4.    Ανάπτυξη Εφαρμογών

  >     Σχεδιασμός φόρμας (structural design) και γραφικών συσκευασίας (packaging design)

  >     Σχεδιασμός βασικών εφαρμογών εταιρικής ταυτότητας ή ταυτότητας προϊόντων

         όπως γραφική ύλη, ιστοσελίδες, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό επικοινωνίας και παρουσιάσεων, κτλ.

  >     Μελέτη περιβάλλοντα χώρου της μάρκας

         (χώροι εργασίας, καταστήματα και άλλα σημεία πώλησης, εκθέσεις, συνέδρια)

   

  5.    Διαχείριση Ταυτότητας

  >     Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τη σωστή διαχείριση και εφαρμογή της ταυτότητας της μάρκας

   

 •                   δημιουργική έντυπη επικοινωνία

  Η έντυπη επικοινωνία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συνδετικούς κρίκους μεταξύ μάρκας και κοινού στόχου. Mε απλό, λιτό και μονοσήμαντο τρόπο η Garamond design αναπτύσσει προτάσεις έντυπης επικοινωνίας για την αποτελεσματική προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών.

   

  >     Concept, σχεδιασμός και ανάπτυξη έντυπης διαφημιστικής εκστρατείας

  >     Concept και έντυπη υποστήριξη ενεργειών Προώθησης Πωλήσεων και ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων

  >     Σχεδιασμός καταχωρίσεων

  >     Σχεδιασμός συσκευασίας (πολυσυσκευασίες, προωθητικές και συλλεκτικές συσκευασίες προϊόντων)

  >     Ετήσιοι απολογισμοί (annual reports)

  >     Κατάλογοι προϊόντων

  >     Ενημερωτικά Δελτία (newsletters)

  >     Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σχεδιασμού: φωτογράφηση, styling, επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις,

         διαχωρισμοί χρωμάτων, ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων

  >     Οργάνωση και παρακολούθηση έντυπης παραγωγικής διαδικασίας, επιμέλεια προεκτυπωτικών,

         εκτυπωτικών και μετεκτυπωτικών εργασιών

   

   

 •                   διαδραστικές εφαρμογές

  Tο διαδίκτυο αποτελεί πλέον μια ισχυρή συνιστώσα του marketing mix.

  H Garamond design, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού, αναπτύσσει δημιουργικές διαδραστικές εφαρμογές και καθιστά την αμφίδρομη επικοινωνία της μάρκας με το κοινό στόχο της καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξή της.

   

  > Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων

  > Hλεκτρονικές εκδόσεις

  > Concept και ανάπτυξη ενεργειών διαδικτυακού μάρκετινγκ

  > Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών multimedia

 •                   διακοσμητικές εφαρμογές

  Η αποτελεσματική επικοινωνία πολλές φορές υπερβαίνει τις δύο διαστάσεις.

  H Garamond design παρέχει υπηρεσίες τρισδιάστατης σχεδίασης

  για τη δημιουργική παρουσία προϊόντων ή υπηρεσιών στον περιβάλλοντα χώρο τους.

   

  > Eσωτερική και εξωτερική διακόσμηση καταστημάτων

     (μελέτη-οργάνωση χώρου, σήμανση, επίπλωση)

  > Aρχιτεκτονική γραφιστική για εκθεσιακούς χώρους και χώρους εκδηλώσεων

  > Mελέτη και σχεδιασμός προωθητικών σημείων και σημείων πώλησης

  > Σχεδιασμός stand και display προϊόντων

προσωπικό

την αξία τη δημιουργούν

πάντα οι άνθρωποι

 

 

Βασικός συντελεστής στην αναπτυξιακή πορεία της Garamond design, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Η δημιουργική ομάδα της Garamond design συνδυάζει το marketing με το design.

Αποτελεί ένα συμπαγές σύνολο, με αμετάβλητο βασικό κορμό κατά τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής της εταιρείας. Ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις και αναπτύσσει ευρύτερες ικανότητες γραφικού σχεδιασμού, εικονογράφησης, αρχιτεκτονικής γραφιστικής, βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων, δημιουργικής γραφής, τεχνολογίας εκτυπώσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών.

 

Την Garamond design αποτελούν οι:

 

Βαγγέλης Πίσπας, Σύμβουλος Σχεδιασμού

Χρύσα Κροκίδα, Σύμβουλος Σχεδιασμού

Βίκυ Αγγελοπούλου, Design Head

Zήσης Σταύρου, Studio Head

Νίκος Κεσίδης, Designer

Χριστίνα Βλαϊκούδη, Designer

Νίκος Παναγιώτου, Designer

Βιβή Μπατσούλη, Υπεύθυνη Λογιστηρίου

 

πελάτες

επιδιώκουμε τη δημιουργία συνεργασιών με μακρόπνοη προοπτική, για να εξασφαλίσουμε το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη ισχυρών μαρκών

 

Η Garamond design έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρίες της ελληνικής αγοράς,

ενώ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Έχει δημιουργήσει ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της,

βασισμένες στην εμπιστοσύνη και στο αμοιβαίο όφελος.

 

Οι κυριότερες συνεργασίες της Garamond design είναι:

 

Advance Pharmacies / Άμβυξ (Serkova, Sabuca di Patrone, Campari) /

Axxon Bulgaria (Jivaeri, Event, Verite) / B. Σ. KAPOYΛIAΣ (Εκλεκτοί Οίνοι) /

Coca Cola 3E (Amita motion, Frulite, Frulite on the go, Αύρα, Amita Frooties, Amita Classic,

Waterblue, Λύττος) / Credin Hellas (Morfat, Αλάτι Πέρλα, Επαγγελματικά προϊόντα) /

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ, Μικρές Οικογενειακές Φάρμες, μμμmilk,

Γιαούρτι Αγελάδος, Advance, Steps, Daily, Smart, Κατσικίσιο Γάλα, Vitaline, Natural) / Elmi Systems

(CASIO, Proline) / ΕΟΣ Σάμου / Eύρηκα / Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management / Ferrero /

Goody’s - Everest (Goody’s Burger House, Flocafe Espresso Room / La Pasteria) / Henkel Hellas (Dixan, Neomat) / ION / Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων / Lanitis Bros (χυμοί Λανίτη, Dairy Cream Lanitis) / Lidl Hellas / Μύλοι Κρήτης / Sarantis (Τρύλετ, Prosar, Afroso) / Plias (Papoutsanis) / Jacobs Douwe  Egberts (Douwe Egberts / La Meloise) / Ποτοποιία Τέττερη / United Milk Company Bulgaria (Vereia, Fibella) / Western Union / Υδρόγειος Ασφαλιστική

design review

Kατεβάστε τις ενημερωτικές εκδόσεις της Garamond design

portfolio

Πάρτε μια ιδέα από τα πιο πρόσφατα έργα της Garamond design

contact

Διεύθυνση         Κασομούλη 85, 117 44 Αθήνα

 

Τηλέφωνο          +30 210 9012795, +30 210 9012798

 

Email                 design@garamond.gr

gd logo

Iδρυτικό μέλος του τομέα branding & design της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος

Logo Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης

Copyright 2017 Garamond design All rights reserved.